Vad skulle du offra för att må bra?Vad skulle du offra för att må bra?
Finns det saker du skulle kunna offra för att du själv skulle må bra? Och vad skulle det i så fall vara? Eller är det så att du inte finner något som du skulle kunna offra? 

Om vi ska kunna vara goda ledare för andra behöver vi också vara klar över vad vi själva står för. Vad som är viktigt för oss, våra viktigaste ideal och våra kärnvärden. Ett gott ledarskap bottnar i ett gott självledarskap och grunden i självledarskap är att vi känner oss själva väl och agerar och tar beslut som vi förstår konsekvenserna av. 

Jag vill gärna utmana dig genom några frågor för att ge dig redskap för till att fördjupa din kännedom om dig själv.


• För mig är det viktigt att…

• Det är fullständigt oviktigt att… 

• Jag skulle i princip offra allt för att…

• För mig är det viktigt att…

• Jag skulle stå ut med allvarliga motsättningar för att… 


Med utgångspunkt i det du har skrivit, vad är dina tre viktigaste värderingarna? 
Finns det saker du skulle vilja förändra i din varda för att i större utsträckning för att kunna leva i enlighet med dina kärnvärderingar? Finns det något du skulle offra för att må bra?  Om ja, vad och vad tänker du om det? 

Ge dig själv tid till att fundera över frågorna ovanför. Ett råd jag har att ge för att ge dig själv tiden, boka en långfika med dig själv på en plats utanför hemmet/jobbet. Detta för att ge dig själv utrymme och inte störas av sådant som du annars kan tillåta dig att störa din uppmärksamhet. Det är du värd!