Allt fler mellanchefer går in i väggen

Olika skäl till att mellanchefen bränner ut sig

Att vara chef är många gånger en utmaning men att vara mellanchef är många gånger än mer utmanande. Så utmanande att det leder till utmattning. Du blir säkert inte överraskad att det i ny forskning visar på att mellanchefer löper högst risk att drabbas av utmattningssyndrom.
Hög stress kombinerat med svårigheter att förena arbete och privatliv är delar av de problem som mellanchefer upplever i dag. Detta enligt en färsk (2022) undersökning från Slack Technologies Inc:s Future Forum där fler än 10 000 kontorsanställda i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Japan och Australien medverkat.

43 procent utbrända

Så många som 43 procent av dem svarar att de är utbrända (Källa Bloomberg). Mellancheferna står ofta i kläm mellan ledning och medarbetare – det glöms lätt bort att mellanchefer också är medarbetare – och de hamnar många gånger utanför gemenskapen på arbetsplatsen.
Mellancheferna saknar även allt för ofta stöd uppifrån, det finns många saker som hamnar på deras bord. Så som till exempel frågor som rör orättvisor eller missnöje på arbetsplatsen, där mellanchefen förväntas lösa problemet utan att brista i lojalitet mot sina egna chefer.
Det här skapar stress som medför att de istället för att ta nästa steg i karriären tvivlar på sina egna förmågor som ledare och söker sig till andra tjänster som inte kräver personalansvar.
Något som jag själv upplever bland de ledare och chefer jag möter i mina uppdrag och i ledarskapsprogrammet Amazing leader™
Bloomberg skriver att när så många mellanchefer känner sig utsatta och ensamma blir det extra viktigt att investera mer i deras välmående. För att uppnå långsiktiga förändringar behöver mellanchefer även få stöd uppifrån att arbeta mer självständig men också relevanta ledarskapsutbildningar.


5 orsaker till att mellanchefen bränner ut sig:

  1. Hög stressnivå
  2. Svårt att få ihop arbete och privatliv
  3. I kläm mellan ledning och medarbetare
  4. Saknar stöd uppifrån
  5. Står utanför gemenskapen, känner sig ensam och utsatt