Emotionell intelligens och ledarskap

Vi vet att chefens humör och beteende smittar av sig i hela organisationen. En ledare med hög emotionell intelligens är med och skapar en hälsosam arbetsmiljö. Men en ledare med låg emotionell intelligens skapar en organisation fylld med oro och rädsla.

 

Visst borde det utifrån detta vara en självklarhet att emotionellt ledarskap står högt upp på en ledares prioriteringslista. Att se till att vara på ett genomgående genuint optimistiskt och energiskt humör och genom handling skapa ett klimat som gör att medarbetarna följer det positiva beteendet kan absolut vara en utmaning i sig. Dock får vi inte glömma, alla kan ha en dålig dag eller period men för att kunna ta sin organisation till toppresultat behöver man använda sig av ett emotionellt ledarskap.

Den emotionella ledarstilen kräver både arbete, omsorg och reflektion. Daniel Goleman har tagit fram en modell som lyfter viktiga komponenter för att uppnå ett lyckat emotionellt ledarskap.

 

1. Vem vill jag vara?

Starta arbetet med ditt emotionella ledarskap genom att se ett senario där du lever som ditt ideal-jag – vem är du då? För att starta arbetet mot ditt emotionella ledarskap behöver du ta reda på vem du drömmer om att vara, såväl privat som professionellt. Visualisera det bästa livet du kan tänka dig, ett liv där allt går din väg. Vad jobbar du med? Var bor du? Vilka omger du dig med? Vem lever du med? Hur känns det? et cetera.

 

2. Vem är jag nu?

För att kunna komma dit du vill behöver du ta reda på var du står idag. Detta genom att samla feedback från chefer, kollegor och medarbetare. Det här kan absolut vara läskigt men också svårt och riskfyllt. Svårt efter som alla inte har modet att säga vad de verkligen tycker, här kan du behöva hjälpa din omgivning genom att förtydliga att deras svar är till gagn för dig, det tar dig ett steg närmare din emotionella ledarskapsroll. Riskfyllt då det du kan få reda på kan göra ont.

Dock är det viktigt att vara medveten om att detta inte endast handlar om att lokalisera dina utmaningar. Lika viktigt är att identifiera dina styrkor. Att se var ditt jag överlappar med ditt ideal-jag ger positiv energi att arbeta med dina utmaningar.

 

3. Hur gör jag förändringen?

Då vi alla är olika som personer innebär det att varje förändringsprocess är unik. Vad som är rätt för en person behöver inte alls fungera för någon annan. Däremot är det gemensamma att låta chefer, kollegor och medarbetare fortsätta att utvärdera dig, och mer än en gång, samtidigt som du arbetar med dig själv.

Ditt arbete kan ske genom daglig självreflektion, gå en utbildning i ledarskap  skaffa en coach eller en mentor, för att öva upp de färdigheter du behöver för att utveckla dig och ditt beteende för att nå ditt ideal-jag.

 

4. Hur skapar jag en förändring som består?

Det vi gör ofta blir vi också bra på, med andra ord övning ger färdighet. Det är när du börjar upprepa det nya mönstret som du önskar som det till sist kommer bli en del av dig och till slut sker det automatiskt utan att du behöver tänka på det. Det handlar att skapa nya banor i hjärnan – det ligger på en neurologisk nivå.

 

5. Vem kan hjälpa mig?

Det är i samband med andra vi utvecklas och du kan inte förbättra din emotionella ledarstil utan hjälp från andra. Det är i trygga miljöer du får utrymme att växa och utvecklas.

Då vi hela tiden är beroende av vår omgivnings åsikter och stöd bör du inte försöka utveckla och förbättra din emotionella ledarroll på egen hand. Det är tillsammans med andra i en trygg miljö, med förtroende och bekräftelse som gör det möjligt att utvecklas.

 

 

Hur jobbar du med ditt eget emotionella ledarskap?