eva svärd 7 råd för dig som driver företag under stress och press

40 procent av företagarna känner oro över sin arbetssituation och var femte är orolig för att bli sjuk av stressen kring företaget


Källa: TryggHansa