Allmänna villkor

Allmänna villkor

Genom att du bokar och köper kurser eller tjänster via Eva Svärd, binder du dig till följande villkor:

1. Betalning för kurser och vissa tjänster sker i förskott via Stripe. Vill du ha en faktura istället tillkommer en hanteringsavgift. Vill du ha specificerat kvitto på din betalning skickar du ditt namn, ditt företags namn, adress och organisationsnummer i ett e-postmeddelande till eva@staging.evasvard.com. Har du valt att delbetala en kurs så måste kursen betalas till fullo även om du väljer att avbryta kursen tidigare än den kurstid som gäller för kursen. För öppna riktade kurser/workshop/utbildningar/föreläsning till företag gäller villkoren under punkt 1.1-1.2

1.1 Betalning
All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Betalning ska ske till Eva Svärds bankgironummer 5225-8100.
Kunden ansvarar för att uppge korrekta fakturauppgifter vid beställning. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en administrativ avgift på 500 kr vid ändring av fakturauppgifter efter att fakturan skickats ut till kund. Har fakturan förfallit debiteras kunden för påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuell inkassoavgift.
Om betalning inte inkommer i tid skickas betalningspåminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjer betalningen ytterligare skickas inkassokrav.
Faktura skickas från Eva Svärd fyra veckor före utbildningstillfället för öppna aktiviteter, så som kurser, utbildningar, mastermind och liknande.
Faktura skickas som mejl eller via fysisk post.

1.2 Utbildningar – av- och ombokningsregler

Följande regler gäller för avbokningar och ombokningar av Eva Svärds aktiviteter:
Öppna aktiviteter, så som utbildningar, kurser mastermind och dyl.
• Anmälan är bindande så snart vi har accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på aktiviteten. Avbokning ska alltid ske skriftligt senast fyra veckor före aktivitetsstart.
• Vid avbokning 6–4 veckor före aktivitetsstart ska beställaren ersätta arrangören med 50 % av aktivitetsavgiften.
• Vid avbokning mindre än fyra veckor före aktivitetsstart ska beställaren ersätta Eva Svärd med 100 % av aktivitetsavgiften.
• Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag efter samråd med arrangörerna.
• Ombokning till annat tillfälle får endast göras en gång och senast 14 dagar innan aktivitetsstart. Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen till kundservice och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Nytt läkarintyg inför varje ombokning krävs. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.
• Eva Svärd har rätt att ställa in en aktivitet, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

2. Alla bokningar och betalningar är bindande med undantaget av punkt nummer sex (6) på denna sida eller vid sjukdom/skada där intyg av läkare kan ges eller motsvarande.

3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Sker detta så meddelas deltagarna/kunderna via uppgiven e-postadress vid dennes bokning.

4. Eva Svärd ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster.

5. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss.

6. Vi kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst hos oss om Eva Svärd anser att vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den förskottsbetalda summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en vecka innan du ser pengarna på ditt konto.

7. Vi kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under aktiviteter och konsultationer. Dessa kan komma att användas vid marknadsföring av mina kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mail till eva@staging.evasvard.com

8. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Senast uppdaterad: januari 2020