Våga vara sårbar och be om hjälp

Är du misslyckad?

NEJ! Du är inte misslyckad! 
Ingen människa är misslyckad, vare sig du, jag eller någon annan!

Men tänk vad lätt det är att hamna i fällan av att känna sig misslyckad. 
Vad svårt det kan vara att erkänna ett misstag. Att be om ursäkt eller ta hjälp när vi har kört fast i en utmaning. 

Det som ligger bakom denna svårighet är oftast – eller kanske alltid – rädsla. 
En av mina favoritförfattare Brené Brown kom via intervjuer fram till att för det mesta var det vi själva som dömde oss negativt om vi skulle avslöja våra tillkortakommanden. Omgivningen, däremot, skulle se vårt handlande som något positivt.

Forskare vid Universitet i Mannheim, Tyskland, blev inspirerade av Brené Browns teori som hon framförde i boken Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead. (Utgiven på svenska: Mod att vara sårbar: i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete) Forskarna ville testa om detta påstående höll i en vetenskaplig studie. De lät hundratals personer beskriva situationer där de skulle erkänna misstag, tvingas be om ursäkt eller ta hjälp och dessutom gradera hur detta kändes (negativt/positivt). Sedan fick de även gradera när andra personer beskrev liknande händelser.

Jag tror att du kan förutse resultatet, som var entydigt. När det handlade om egna misstag eller ursäkter var känslan negativ, en känsla av  otillräcklighet. Däremot när andra erkände sina misstag sågs det som mycket mer positivt, till och med som ett bevis för att de var modiga.

Ibland visar forskning det vi redan vet. I det här fallet visade det att; vi dömer oss själva mycket hårdare än vad andra gör. I alla fall när det gäller att visa sårbarhet. Vilket kan vara nog så viktigt att känna till när vi, enligt forskarna har mycket att tjäna på att vara lite mer öppna med vår sårbarhet:
• Att vara självutlämnande är ett sätt att bygga förtroende mellan människor
• Att söka hjälp ger oss möjlighet att lära oss något nytt
• Att erkänna misstag uppmuntrar förlåtelse

TJOHOOO – snacka om att ha massor att vinna om vi har modet att visa oss sårbara! 

På arbetet har vi extra svårt att visa oss sårbara, vi har nämligen en tendens att tro att medarbetare och kollegor då skulle tänka negativt om oss och till och med döma oss som misslyckade. När det är precis tvärtom! 

Något av det vackraste jag vet är när vi människor har mod att visa oss sårbara – så låt oss vara modiga tillsammans! Nästa gång vi gör något som inte går som tänkt, då ber vi om ursäkt, utan bortförklaringar! Nästa gång vi kämpar med något ber vi om hjälp!

Hur agerar du när något inte går som planerat – när det blev pannkaka? 
Hur känner du dig när du ber om hjälp?