Rollen som mellanchef är den absolut tuffaste

 1. Tänk på att chefen också är en medarbetare

  Det här är viktigt på riktigt och därför vill jag att vi klargör det här en gång för alla!

  Chefer är också medarbetare!

  Ja, jag vet, chefer har ett ansvar för sina medarbetare och ska ta det. Men chefer är också medarbetare och det behöver vi komma ihåg. Kanske först och främst för att vi ska behålla chefer friska och hållbara över tid.

  Chefens arbetsmiljö

  Det ställs höga krav på chefer, inte minst när det handlar om arbetsmiljön och för att klara av uppdraget är det av yttersta vikt att chefen själv har en bra arbetsmiljö. Det viktigaste stödet bör komma från chefens chef eller styrelse. Dock saknar 10 procent av cheferna stöd från sin chef, detta i en nyligen presenterad studie av Brilliant Future.

  Det tuffaste uppdraget – mellanchef

  Chefer är också helt vanliga människor, medarbetare som vill gå till sitt arbete och göra ett bra jobb. Forskning visar att rollen som mellanchef är den absolut tuffaste rollen. Det är tryck och krav från alla håll, ofta många medarbetare, många gånger 20 till 30 medarbetare, men jag har även mött ledare som jag arbetar med som har så många som 120 medarbetare.

  Utöver att mellanchefer ska rapportera i alla led i organisationen, vara en kombo av förhandlare, medlare, ekonom, personalvetare, arbetsmiljöexpert och coach bör de också vara tankeläsare. Japp du läste rätt, tankeläsare. Det där borde väl chefen fatta! Men det måste väl chefen kunna tänka ut själv! Men det är få av oss som är tankeläsare eller vid nogare eftertanke tror jag inte att någon är det.

  Jag brukar tänka på de unga tjejer som jag ibland möter och som varit upprörda för att de inte fick blommor av sin respektive pojkvän på alla hjärtans dag. (Jag kan ställa mig i den skaran när jag själv var ung.) Jag brukade fråga om de sagt något till pojkvännen. Nej, klart jag inte har gjort, det måste han ju fatta själv! Men är det så självklart? Inte för mig i alla fall.

  Nej om vi önskar något behöver vi framföra det. Chefer är vanliga människor som inte har en überförmåga att läsa tankar. Har du en tanke, önskemål eller fråga – säg det!

  Alla har vi grundläggande behov, detta oavsett om vi är medarbetare eller chef;

  vi behöver bli sedda och bekräftade men även få känna kontroll, dvs kunna påverka sin egen situation. Detta gäller oavsett om vi är medarbetare eller chef.

  Så, är du medarbetare, tänk då att din chef också är en medarbetare!

  Och är du i din tur chef för en chef tänk då att chefer också är medarbetare!