Bli en ledare som får medarbetare att vilja samskapa kring gemensamma mål 

Bli en bättre ledare

Som chef kan vi få våra medarbetare att göra som vi vill speciellt om vi gör det genom hot och maktutövning. Då kan vi få människor att göra de mest konstiga saker MEN vi kommer inte få deras respekt eller engagemang.

Makt är ett ord som är vanligt förknippat med chefsrollen. Chefen är den som bestämmer om medarbetare får löneökning eller inte eller om medarbetaren får semester beviljad. Som chef har vi därför en tydlig makt över andra. Om vi utövar den makten riskerar vi få medarbetare som uppfattar chefen som någon som de måste följa vare sig de vill eller inte.

Detta är vad vi kallar Management by fear: om du inte gör detta så kommer du inte få eller då kommer detta inte ske…

Om chefskap är en roll eller en befattning är ledarskap mjuka och relationsbaserade värden. En god ledare får människor att vilja samskapa kring gemensamma mål.

Fem nycklar till ledarskap

1. Lär dig följa andra för att själv leda
Som ledare vill vi gärna leda – men för att bli en bra ledare är det bra om vi själva kan ha någon att följa. Någon att inspireras och utvecklas av. Att själv lära sig följa är det första steget att lära sig leda och bli en ledare värd att följa.

 

 1. Bemöt svårigheter med respekt
  Genom att vi är medkännande och visar att vi är mottagliga för andras känslor skapar vi förtroende. Vid utmaningar behöver vi ha förmågan att sätta våra egna känslor åt sidan. Det är när vi har medarbetare som känner tillit till att vi har en förmåga att leda och hantera utmaningar som vi får respekt.

 2. Anpassa sig till medarbetarnas behov
  Våra medarbetare är lika mycket individer som du och jag är. Inget sätt att jobba på är bättre eller sämre än ett annat, bara annorlunda. Låt oss anpassa oss till våra medarbetare, olika personligheter behöver olika slags ledarskap. Genom att fråga dem vad de behöver av oss kan vi uppnå detta.

 3. Låt andra komma till tals
  Det är inte dina och mina åsikter som är viktiga, eller vi som måste vinna. Det är när vi bemöter våra medarbetare med respekt och ödmjukhet, när vi flyttar uppmärksamheten från oss själva och uppmuntrar medarbetare som de vågar kliva fram.De framgångsrika ledarna får medarbetarna att känna sig bekväma och våga dela med sig av tankar och åsikter. De använder sitt ledarskap till att skapa en trygg, välkomnande och tillgänglig arbetsmiljö.

   

  5Att kommunicera – inte informera
  Ett företag är nästan alltid i någon form av förändring och utveckling. Att vara både tillgänglig och att kunna kommunicera är därför en viktig egenskap.Tydlig kommunikation där alla förstår inriktningar och beslut är nödvändigt. När vi kommunicerar istället för att informera minimerar vi ryktesspridning. Vi är inte alltid överens men när vi förankrar beslut, när vi förstår varandra visar vi också varandra ömsesidig respekt.

  När vi inte behöver arbeta fokuserat med något specifikt låt oss ha dörren öppen för våra medarbetare – en välkomnande atmosfär.

Vilka utmaningar upplever du i ditt ledarskap?