Chefen är också en människa

Få artiklar/inlägg som jag skrivit har fått sådan respons som texten jag skrev om att chefen också är medarbetare.

 

Jag skrev även ett kortare inlägg i samma ämne på LinkedIn och det visades över 76 000 gånger, och fick över 100 kommentarer. Helt otroligt!

Texten berörde och något som många funderat kring är hur de som chef och ledare kan få förståelse från omgivningen att de också är en människa och medarbetare.

Jag tänker att det är viktigt att kommunicera transparent och genuint med medarbetare:

 

 1. Visa sårbarhet: Var inte rädd för att visa dina medarbetare att du också är mänsklig. Att visa sårbarhet som chef innebär att du är öppen med dina medarbetare om dina egna styrkor och utmaningar. Det kan handla om att vara ärlig när du gjort ett misstag, när du känner dig osäker på något eller när du behöver hjälp från dina medarbetare för att lösa en uppgift. Genom att visa dig sårbar skapar du en atmosfär där dina medarbetare också känner sig bekväma med att vara öppna och ärliga.

   

  2. Var tillgänglig: Att vara en tillgänglig chef innebär att du finns där för dina medarbetare när de behöver dig. Det kan handla om att svara på frågor, erbjuda stöd och uppmuntran eller lösa konflikter. Genom att vara tillgänglig visar du att du är en del av teamet, att du bryr dig om dina medarbetares välbefinnande och att du är engagerad i att stödja dem i deras arbete.

   

  3. Var öppen för feedback: Skapa en kultur som främjar öppen kommunikation och feedback. Att vara öppen för feedback som chef innebär att du är villig att lyssna på dina medarbetare och ta hänsyn till deras synpunkter. Detta kan också hjälpa dig att identifiera problemområden och ta bättre beslut för företaget och teamet.

   

  4. Var personlig: Det är skillnad på att vara personlig och privat, var din gräns går kan bara du avgöra. Men när vi är personliga och bjuder in till oss själva, utan att behöva berätta om vare sig sko- eller BH-storlek, berättar vi om att det finns en människa bakom titeln och prestationen. När vi är personliga bygger vi också relationer och när vi bygger relationer bygger vi tillit.

   

  5. Var en förebild: Skapa en balans mellan arbete och privatliv. Som chef bör du föregå med gott exempel, ta ledigt vid behov, kom inte alltid först och gå sist. Kom ihåg att vi människor inte gör som vår omgivning säger – vi gör som omgivningen gör, det gäller inte bara små människor (barn) utan även stora människor.

 

Hur visar du dina medarbetare att du också är en människa?