Stanna, påverka eller fly

 

 

Att vara chef och ledare är många gånger en utmaning – speciellt om du är första linjens chef eller mellanchef. Den där chefen som ibland hamnar i kläm, krav och förväntningar från alla håll. Och ännu svårare blir det om din egen chef inte har de förmågor och kvalitéer som du önskar.

Vad du kan göra

Om du känner att du har en situation som är kopplad till din egen chef finns det, väldigt förenklat, tre val för dig:

   • Sök dig till ny arbetsplats
   • Stanna kvar – stå tyst och iaktta
   • Stanna kvar – acceptera och ta action för att påverka det du kan påverka

    Sök dig till ny arbetsplats


    Fundera på om det är så illa att du behöver “fly” – du mår så pass dåligt att det påverkar dig och ditt mående. Oavsett om du “flyr” eller söker dig till något nytt, ta referens på din potentiellt nya chef. Många av de ledare jag arbetar med och som söker sig till nya uppdrag, ber idag om referens på kommande chef för att säkerställa, så gott det går, att det är en chef som de önskar ha som chef. Lika självklart som att de tar referens på dig!


    Stanna kvar – stå tyst och iaktta

    Att stå tyst och iaktta innebär till exempel att du medvetet eller omedvetet inte går in i situationer och diskussioner. Att du inte opponerar dig mot det som händer och sker. Kanske för att det personliga priset upplevs som för högt. Dock bör du fundera på vad detta förhållningssätt gör med dig. Som alla val vi gör bör öven detta val vara aktivt, att du förstår konsekvenserna av ditt handlande.


    Stanna kvar – acceptera och ta action för att påverka det du kan påverka

    Att förändra en situation kan vara svårt, än svårare att ändra på en annan människa. När vi är i en situation, råkar ut för en händelse, får ett märkligt utspel från någon, exempelvis chefen, är det viktigt att vi kommer till acceptans. Detta för att inte föra ett krig som vi inte kan vinna. Och sedan titta på vad och hur vi kan förändra framåt.

Till exempel kan du titta på hur du har mött och agerat vid situationer som har med chefens beteende som du upplever problematiskt. Fundera hur du skulle kunna förändra ditt eget agerande, för att få ett annat bemötande, kanske behöver du bolla med en chefskollega om detta eller någon annan du har förtroende för.

Kanske kommer du fram till att du bör ta ett samtal med chefen om hur du upplever situationen, här behövs förmodligen ytterligare förberedelse. Försök klokt välja tid och plats. Själv hade jag en chef för många år sedan där det inte var lämpligt att ta viktiga samtal på morgonen och absolut inte en måndag morgon. Säkerställ också att tiden är bra för din chef.

Viktigt är att du förbereder dig med så objektiva beskrivningar som möjligt. Berätta vad du ser och hör, utan att värdera. Påvisa det du tycker är problematiskt. Beskriv också varför du lyfter detta, förmedla känslan av att du lyfter detta för du önskar en än bättre fungerade verksamhet.


Samtalet med chefen

För att ge samtalet de bästa förutsättningarna att bli konstruktivt är det viktigt att inte lägga in värderingar i din feedback. När vi börjar värdera finns en större risk för att känna sig anklagad och trängd. Var så saklig som du bara kan, När du säger eller gör så här blir konsekvenserna för mig…istället för Jag tycker att du är…

Beskriv endast situationer som du själv varit delaktig i, inga andrahands- eller tredjehandsuppgifter.

Avrunda samtalet med att sammanfatta så att det du vill få fram har uppfattats på det sätt som du önskar. Stäm gärna av med en fras som; Det känns viktigt för mig att jag inte missförstås och att det landar rätt hos dig. Får jag be dig sammanfatta vad det är du har hört, så att jag kan förtydliga om det är något som blev oklart?

Ibland krävs det mod att ta samtal, att vara med och påverka till förändring, men ju tidigare vi gör det desto enklare är det. Ju längre vi väntar desto större riskerar det att växa och bli än svårare att lyfta.

Vad önskar du för stöd i ditt eget chefskap/ledarskap?