Att kasta in handduken är inte alltid så enkelt som det låter. Vi har alla varit där, i situationer där vi vet att det bästa för oss själva är att avsluta något, avbryta ett uppdrag eller dra oss tillbaka från en utmaning. Ändå kämpar vi in i det sista. Varför är det så? Varför är det så svårt att göra det som är bäst för oss själva?

Vad är det för psykologiska och kulturella faktorer som ligger bakom vårt motstånd mot att kasta in handduken? Varför föredrar vi att kämpa vidare trots att det kan vara till vår nackdel?

En stor orsak är att vår kultur och samhälle belönar ihärdighet och uthållighet. Vi uppmuntras att kämpa genom svårigheter och inte ge upp. Vilket göra det svårt att avsluta något, även om det är uppenbart att det inte längre är värt det. Vi kan vara rädda för att bli betraktade som olojala eller svaga om vi ger upp.

FOMO (Fear of Missing Out) är en stor och kraftfull drivkraft som många gånger hindra oss från att avsluta något i förtid. Vi är rädda för att om vi ger upp nu, kommer vi att gå miste om något stort eller viktigt. Detta kan leda till att vi fortsätter att kämpa vidare även när det är orealistiskt eller till och med ohälsosamt.

Vi får inte heller glömma vårt ego som kan vara en stark motiverande faktor. Vi vill inte erkänna för oss själva eller andra att vi inte klarade av något eller att det inte var som vi trodde. Vi vill bevisa vår förmåga och stolthet kan göra det svårt att avsluta något och känslan som riskerar att uppstå är nederlag. Vi har många gånger en stor rädsla för att misslyckas eller ge upp för tidigt.

Så vad kan vi göra för att övervinna dessa hinder och vara mer benägna att lämna något när det är bäst för oss själva?

Sätt realistiska mål och gränser från början: Genom att definiera klara mål och gränser innan du påbörjar något projekt kan du undvika att fastna i sunk cost-fällan. Sunk cost-fällan är ett fenomen där vi fortsätter att investera i något bara för att vi redan har investerat energi, tid eller pengar i det. Vi tänker att om vi avslutar det nu, kommer allt vi har investerat att vara förlorat. Vilket leder oss vidare i projekt eller situationer som inte längre är bra för oss.

Lyssna på dina känslor och intuition: Om du känner att något inte längre är meningsfullt eller givande, ta dig tid att reflektera över det och överväga att avsluta det.

Sök stöd från andra: Ibland kan det vara svårt att se klart när man är mitt uppe i en situation. Prata med vänner, familj eller kollegor för att få deras perspektiv och råd.

Lär dig att acceptera saker och ting inte blir som du vill: Att misslyckas är en del av livet, och det är viktigt att inte låta det påverka ditt självvärde, som i sin tur riskerar att sänka din självkänsla. Att kunna acceptera misslyckanden och avsluta något när det är nödvändigt är en viktig del av personlig utveckling.

Att kasta in handduken är modigt: Ibland är det den modigaste och mest hälsosamma beslutet du kan fatta. Genom att förstå varför vi kämpar in i det sista och arbeta med att övervinna dessa hinder, kan vi göra bättre beslut för vårt eget välbefinnande och vårt framtida framgång. Det handlar inte om att ge upp, det handlar om att välja rätt strider att kämpa.