Hur högt står emotionellt ledarskap på din prioriteringslista?

Hur jobbar du med dina känslor?

Jösses, vad känslorna svallade här hemma i fredags!
Jag hade gett mig själv sovmorgon då jag på torsdagskvällen kände mig hängig. Jag vaknar av att Thomas sitter i ett Teamsmöte. Ser att sovrumsdörren står öppen och jag klampar upp och fräser till Thomas Du hade väl kunnat stänga dörren om du ska ha möte! (Jag har inte ett dåligt morgonhumör men precis när jag vaknar upp kan jag fräsa till – vilket hände i fredags).
När Thomas möte är klart är han lika sur på mig som jag var på honom – känslorna svallar! (Ingen fara på taket – vi pratade och löste det väldigt snabbt)

 

Men det som inträffade fick mig att tänka på hur våra känslor påverkar andra. Och när vi är ledare påverkar vi våra medarbetare i högsta grad, inte bara som i mitt fall min man. Men om vi känner oss själva och har en hög grad av självkännedom förstår vi hur våra känslor påverkar oss själva, men även andra människor och deras arbetsprestation. Att hantera känslor i teamet är ett av de viktigaste sätten för ledare att påverka verksamheten. Emotionell intelligens, EI, eller som när den mäts benämns EQ, emotional quotient, bidrar till att höja välmåendet och prestationen på arbetsplatsen.

 

Enligt Goleman finns det fem grundläggande dimensioner inom emotionell intelligens, som för de bästa ledarna gör det möjligt att maximera sina egna och sina medarbetares prestationer :

 

  1. Självkännedom; att känna till sina starka och svaga sidor, drivkrafter, värderingar och hur man påverkar andra människor
  2. Självkontroll; kontroll eller avstyrande av störande impulser och sinnesstämningar
  3. Motivation; att njuta av prestationer för deras egen skull
  4. Empati; att kunna förstå andra människors känslor
  5. Social förmåga; förmågan att skapa relationer till andra människor för att styra dem i önskad riktning

En ledares humör och beteende smittar av sig i hela organisationen, och en frus humör smittar av sig på sin mans… jag är fullt medveten om vad som hände i fredags – även om jag fortfarande tycker att han kan stänga sovrumsdörren om han ska ha ett möte 😉

 

Jag tänker att emotionellt ledarskap borde stå högt upp på en ledares prioriteringslista, detta utifrån att som ledare är vi vårt eget arbetsredskap. Självklart kan vi alla ha en dålig dag, eller till och med en dålig period, eller som mitt fall en dålig sekund 😉 men som ledare behöver vi förstå att vi genomgående behöver vara ärligt optimistiska. Att vi genom våra handlingar skapar ett klimat som gör att våra medarbetare följer det positiva beteendet.

 

I McColl-Kennedys och Anderssons studie 2002 påvisade de till exempel att ledarskapet påverkade medarbetarnas upplevelse av både frustration och optimism. Det i sin tur påverkade verksamhetens resultat med 28 respektive 17 procent. Frustrationen hade med andra ord en större påverkan på resultatet negativt än motsvarande optimism positivt.

 

Du som lyssnat på mig vet att jag har pratat om forskningen kring att känslor smittar och att känslor som frustration, irritation, ilska och nedstämdhet smittar mer än glädje, inspiration och optimism. En ledares oförmåga att hantera och förebygga känslor av frustration kan med andra ord få avgörande konsekvenser, inte bara för medarbetarna utan även för resultatet. Ledares humör är vad som kan både hjälpa och stjälpa ett företag, vilket forskning tydligt påvisar.

Det räcker inte med att en ledare har hög IQ, det är EQ som är grundläggande för vår förmåga att arbeta med och leda andra. EQ är en viktig framgångsfaktor för både individer och företag.

 

Hur jobbar du med dina känslor?
Hur märker du att dina känslor påverkar omgivningen?