Effektivt ledarskap inspirerar medarbetarnas engagemang

Ett effektivt ledarskap lägger grunden för medarbetarnas förtroende

När anställda är omotiverade och oengagerade är det lätt att skylla på verktyg, processer, till och med arbetskulturen – den som inte sitter i väggarna utan hos de som finns innanför väggarna, som bidragande faktorer.

Som ledare behöver vi inte bara inspirera våra medarbetare att utföra sitt arbete väl, det finns även syfte i att finna sina roller.

Genom att inspirera och uppmuntra till samarbete kan vi få bättre kontakt med våra team. Vilket genererar en ökad trygghet och förståelse.

4 sätt som effektivt ledarskap inspirerar medarbetarnas engagemang på

 1. Anställda litar på ledare som både leder och följer

Bra ledare uppvisar inte i onödan ett auktoritärt ledarskap. Enligt studien I follow, why I lead, konstateras det att ledare kan dra nytta av att visa andra att de kan vara följare som är villiga att kavla upp ärmarna och faktiskt arbeta inom gruppen.

 1. Passion och positivitet ökar medarbetarnas prestationer

Ledare som kan kombinera de fem nyckelegenskaperna får oftare team med ökad effektivitet:

 • Att hitta mening i arbetet
 • Utnyttja anslutning och gemenskap
 • Omvandla stress eller rädsla till möjligheter
 • Vidta åtgärder trots risker
 • Att behålla andras energi genom motivation

Att visa entusiasm för sitt arbete och förmedla denna passion till andra kan bidra till att öka prestation och medarbetarnas engagemang. Detta kan även leda till att medarbetare känner att de har möjlighet att själva ta klivet att bli ledare.

 1. Ett effektivt ledarskap prioriterar företagets mående

Framgångsrikt ledarskap handlar om mer än att bocka av kortsiktiga to-do och ta sig till nästa milstolpe – det handlar om att bidra till organisationens hälsa och mående. Ska du vinna tilliten hos ditt team och få alla att må bra är det fem ledaregenskaper som verkligen betyder något:

 • Ger möjligheter till tillväxt
 • Inspirerande och motiverande för medarbetare
 • Att vara öppen och förtroendefull
 • Erbjuder ekonomiska incitament
 • Bedömer och hanterar risker

Genom att skapa en öppen och ärlig kommunikation via effektivt ledarskap kan du aktivera en kedja av engagemang = vinst! ” Medarbetarengagemang leder i sin tur till större och mer långsiktig framgång för organisationen överlag.

 1. Ta hand om dina medarbetare så tar de hand om uppdraget

Ledare behöver visa ett uppriktigt intresse och förtroende för sitt team. En McKinsey studie visar att stöd till anställda – tillsammans med problemlösning, samarbete och förbättring av produktiviteten – står för 89 % av den totala ledarskapseffekten.

 

Ett effektivt ledarskap lägger grunden för medarbetarnas förtroende

Goda ledare förstår att ge stöd, ge feedback och belysa medarbetarnas arbete är bland deras mest avgörande uppgifter. Riktigt bra ledare har självinsikt och kan objektivt bedöma om de är en god förebild för resten av teamet att följa. 

Genom att själva uppvisa ett beteende som de önskar från sitt team, kommer ledare vara mycket närmare att ha ett fullt engagerande team, i såväl goda som tuffa tider.