En ärlig titt på en vanlig kamp

Jag kommer att bli avslöjad när som helst.
Jag har bara tur.
De kommer att märka att jag inte är tillräckligt kompetent för det här jobbet.

Känner du igen dig? Om ja, är du inte ensam. Det är denna tysta kamp, kallad bluffsyndrom eller inpostersyndrom, som påverkar många chefer och ledare i arbetslivet.

Bluffsyndrom beskrivs som en känsla av att vara en bluff, även om du har uppnått framgång och har den nödvändiga kompetensen. Det är som om du är övertygad om att du inte förtjänar din position eller dina framgångar, och att någon snart kommer att avslöja dig som en bedragare.

 

Carina – Den självsäkra ledaren

Carina är VD för ett framgångsrikt tech-företag. Hon är känd för att vara självsäker och kompetent, men bakom stängda dörrar är Carina ofta överväldigad av känslor av bluffsyndrom. Hon tror att hennes framgångar är resultatet av tur och att hon snart kommer att göra en stor tabbe som avslöjar henne.

 

Emma – Den nya chefen

Emma har precis befordrats till en chefsposition efter att ha arbetat hårt för att nå dit. Hon lider av bluffsyndrom och tror att hennes kollegor och underordnade inte kommer att respektera henne eftersom hon inte har tillräcklig erfarenhet.

 

Vad kan man göra för att övervinna bluffsyndromet?
1. Självmedvetenhet

Det första steget är att bli medveten om bluffsyndromet. För att göra detta måste du erkänna dina känslor och inse att du inte är ensam. Många framgångsrika personer upplever detta.

2. Prata om det

Dela dina känslor med en mentor, en coach eller en pålitlig vän. Ibland är det att prata om dina tvivel och rädslor som kan hjälpa dig att få perspektiv och stöd.

3. Fokus på prestation, inte perfektion

Sluta sträva efter att vara perfekt. Ingen är felfri. Istället, sätt fokus på att göra ditt bästa och kontinuerligt förbättra dig själv.

4. Sätt rimliga mål

Sätt realistiska och uppnåbara mål för dig själv. När du uppnår dem, kommer du att uppleva en ökande känsla av självförtroende.

5. Självbekräftelse

Lär dig att säga “Jag förtjänar detta” istället för “Jag har tur.” Skapa en lista med dina prestationer och påminn dig själv om ditt värde.

6. Fokusera på din kompetens

Påminn dig själv om de färdigheter och kvaliteter som har lett till din framgång. Lita på din kunskap och erfarenhet.

7. Lär av dina misstag

Se varje misstag som en möjlighet att lära och växa. Ingen går igenom livet utan att göra fel, och det är genom detta vi får nya lärdomar.

Bluffsyndrom är en utmaning som många ledare stöter på, men det är inte något som är oundvikligt. Genom att öka din medvetenhet och ta konkreta steg för att hantera det kan du övervinna dina känslor av självtvivel och uppnå ditt fulla ledarskapspotential. Kom ihåg att du inte är ensam i den här kampen, och du är verkligen inte någon bluff.