Om Eva

Vem är Eva?

Eva är författare, föreläsare och organisationsutvecklare.

Hon har en bakgrund bland annat som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, pedagog och specialpedagog, handledare och coach. Hon har utbildningar inom pedagogik, – och som hon själv säger Jag nöjde mig inte med en pedagogisk utbildning, utan har överdrivet tre stycken. – handledarutbildning samt stresshantering med KBT-inriktning.

Som föreläsare har Eva mött tiotusentals åhörare och är ofta bokad inom ämnen som berör stresshantering, bemötande, ledarskap och självledarskap. I föreläsningarna lägger Eva stor vikt vid den egna individens ansvar för att förhålla sig till situationer som uppstår i arbets- såväl privatlivet. Det handlar om vårt beteende och förhållningssätt och hur vi väljer att tackla de utmaningar vi står inför.

Eva har en unik förmåga att på ett enkelt sätt sätta fingret på det vardagliga och inspirera till handling. I hennes föreläsningar blandas fakta med enkla konkreta verktyg utifrån verkligheten, vilket skapar både igenkänning och vilja till förändring i vardagen och på jobbet.

2017 debuterade Eva med sin bok Med mitt mod – Genom utmattningssyndrom, Boken som är en stark berättelse om hennes svåra utmattningssyndrom blandas med forskning och fakta kring stress och utmattningssyndrom. Eva har även medverkat i antologin Liv på paus – Hjälp mig, 2019.

Eva bor i Örebro men verkar över hela landet och även i Norden, hon hörs regelbundet i Radio P4 Örebro där hon ofta pratar om stresshantering och arbetsrelaterade frågor inom välmående samt självledarskap/ledarskap.

Både 2020 och 2021 blev Eva framröstad som en av topp-100 populäraste föreläsarna.

Du ska anlita Eva Svärd när du/din verksamhet vill:

  • Ha hållbarhet genom hela verksamheten, från individ till företag
  • Stärka medarbetarnas välmående
  • Arbeta för en sund arbetsmiljö
  • Ha en kickstart för en sund arbetsmiljö
  • Förebygga och hantera stress
  • Ha verktyg för att leva ett hållbart liv och på så sätt förebygga utmattningssyndrom
  • Investera i din och dina medarbetares hälsa
Eva Svärd Om eva

Med mitt mod

Med mitt mod bokomslag av Eva Svärd

Med mitt mod – genom utmattningssyndrom

Av Eva Svärd

Med mitt mod är en naken och gripande skildring om hur utmattningssyndrom, ångest och depression förändrar ens sätta att fungera. Genom att ärligt och modigt berätta om sina egna erfarenheter och hur Eva lärde känna sig själv, men framför allt att vara snäll mot sig själv ger hon inspiration och hopp. Med mitt mod kan även ge stöd till dig som känner dig stressad och kanske är orolig för att hamna i ett utmattningstillstånd. Boken kan också vara till hjälp för dig som finns där bredvid som partner, vän eller arbetsgivare.

Sagt om Med mitt mod:
”Alla har något att lära av Evas bok. En stark självutlämnande berättelse. Utmattningssyndrom, hur det känns och hur det verkar. Skulden, skammen men också styrkan som finns i människan.”
Merja Almqvist

”Absolut den bästa bok jag läst på länge!!! Tack”
Lena Lönnroos