Små hanterbara steg för att bli mer genuin

Är du dig själv på jobbet?

Jag är så trött, det tar så på krafterna att hela tiden vara så korrekt, upprätthålla en chefsroll, orden kommer från en av de ledare, ekonomichef för ett IT-bolag, som jag coachar.

Det här är bara en av alla chefer som jag möter som har en arbetsidentitet och en privat identitet. Självklart har vi olika roller i våra liv, en roll på jobbet, en med familjen, en på gymmet, en i styrelsen för innebandyn… men när vi håller tillbaka vår person och inte är genuin i det vi gör utan spelar en roll blir det väldigt slitsamt, energikrävande och våra medarbetare kommer känna en avsaknad av förtroende.

Det finns bara en du; ingen annan kan leda som du kan. Det bästa sättet att bli en bra chef och ledare är genom att vara dig själv, helt och hållet. Ledarskap är personligt och människor litar på dig när du är genuin och autentisk.

När vi helt och hållet är oss själva som ledare, när vi är lyhörda och genuina skapar det trygghet hos medarbetare, tillit skapas. Vid trygghet jobbar vi mycket bättre tillsammans.

Att dölja ditt sanna jag betyder att du

“bara tar med hälften” av dig själv till jobbet

Att förstå behovet av att vara sig själv är en sak – men att vara det är en annan. Det kan krävas mod att uttryckligen berätta vem du är och hur du tänker leda.

En annan ledare, kontorschef inom rekrytering, som jag coachar, kände sig rädd för att visa vem hen var och framför allt sina utmaningar för medarbetarna. Hen upplevde att när hen gjorde det användes det emot hen i olika situationer. Jag gav hen en utmaning där hen fick jobba med sig själv till att bli trygg i att visa vem hen är. Både styrkor, utmaningar och även hur hen vill leda. Redan efter ett par månader började medarbetarna kommentera att de såg och uppskattade den genuina ledaren de började få. För att få tillit och förtroende behöver vi också visa tillit, först till oss själva – och det sker genom att vi handlar och det krävs mod – och sedan till vår omgivning.

Små hanterbara steg för att ha mod att vara mer genuin

För att finna sitt genuina ledarskap krävs ett engagemang i att utveckla sig själv. Genom små små steg som upprepas kontinuerligt utvecklas ett mer genuint, effektivt och framgångsrikt ledarskap.

 1. Lär känna dig själv! Avsätt tid för dig själv, gärna en eller ett par gånger i veckan för att reflektera för dig själv, vad har hänt under dagen/veckan, vad har du tänkt och känt? Vad har du lärt dig? Vilka utmaningar har du tagit dig an? Ställ nyfikna frågor till dig själv!
 2. Skapa dig en ledarskapsmodell som eftertänksamt uttrycker din unika personlighet och styrkor (var medveten om att du inte kommer att få det rätt vid första försöket)
 3. Börja öva, dela det med omgivningen
 4. Fortsätt att lära känna dig själv, justera och finslipa din ledarskapsmodell. Gör det om och om igen

 

Desto oftare och mer regelbundet du jobbar med dessa steg ju mer bekväm och genuin kommer du bli i ditt ledarskap. När vi känner trygghet i oss själva, har tillit i att vara den vi är utan att spela en roll blir både vi och vårt ledarskap autentiskt.

Ju skickligare du blir på att leda med ditt sanna jag desto tryggare och snabbare kommer du lösa problem som dyker upp.

 

Frågor du kan ställa dig när du lär känna dig själv:

 • Vad är viktigt för mig?
 • Vilken ledare vill jag vara?
 • Vad värdesätter jag i en organisation?
 • Min planeringsfilosofi?
 • Vad har jag för bakgrund och meriter?
 • Mina favoritcitat?
 • Vad kan omgivningen förväntas av mig?
 • Vad förväntar jag mig av andra?
 • Vad har jag för värderingar?

Vem är du på jobbet?

Är du dig själv helt och hållet eller tar du bara med halva dig själv?