Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare?

Chef vs ledare

Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare?

Ofta blandas begreppen ihop. För att tydliggöra detta vill jag att vi tittar på både chefskap vs ledarskap och chef vs ledare.

Chef är en position där någon tillsätts – ledare är en relation där någon utses. Vilket innebär att ledarskap sker i relation till andra och inte minst till dig själv. Det finns chefer som leder duktiga effektiva team men som kliver undan, gömmer sig och blir osynliga. Det är inte ett gott ledarskap och absolut inte ett gott chefskap.

Chefskap handlar om att ta ansvar och kanske för att tydliggöra detta ännu mer ansvar med skyldighet – accountabillity. Chefskap handlar om rimliga förutsättningar, tillit och trygghet, en samhörighet men också att driva förbättringar genom tydligt syfte och mål, visa på tydliga ramar och produktivitet.

Vad betyder då ledarskap?

Ledarskap är som sagt något som sker i relation till andra, det finns många olika definitioner på vad ledarskap innebär men en av de främsta egenskaperna är att kunna delegera till medarbetarna, men även att kunna motivera, inspirera och skapa engagemang. En god ledare har även förmågan att kunna hantera och lösa konflikter. En viktig aspekt här är att i en hanterad konflikt finns det inga förlorare – en bra tanke att bära med sig som ledare när det kan kännas motigt.

Det ligger mycket tid, engagemang och erfarenhet bakom en trygg ledarroll, det handlar även om din inställning, dina utmaningar hur du som person formar dig som ledare. Hur du leder dig själv!

Som ledare är det viktigt att du har en god självkännedom och ett gott självledarskap. Det blir svårt att leda andra framgångsrikt om du inte först leder dig själv på ett sunt sätt. Det är en förutsättning att du kan prata om dina egna styrkor, utmaningar och även ha modet att visa dig sårbar när så behövs.

Precis som vi förväntar oss att medarbetare är öppna för konstruktiv feedback, både positiv och utvecklande behöver även du som ledare kunna lyssna på dina medarbetare och kunna ta till dig feedback utan att förminska den.

Se till att värdesätt dig själv – och föregå med gott exempel – genom att ge tid till ditt privatliv, motionera och återhämta dig för att du ska kunna prestera, visa resultat och vara hållbar i längden.

En ledares främsta kännetecken

  • God självkännedom
  • Gott självledarskap
  • God kommunikativ förmåga
  • Stor tillit till sin egen och andras förmågor
  • En ambition att vilja förändra sitt beteende men även att stötta andra i sin beteendeförändring
  • En balanserad vardag