Lär känna dina känslor


Döljer du dina känslor?

Är du en av de många ledare som jag möter, som döljer sina känslor?
Kanske är det till och med så att du förtränger dem både medvetet och omedvetet.

 

Vi föds med 9 grundkänslor och dessa är lika över hela världen. Alla andra känslor är en sammansättning av grundkänslorna.

 

  • Äckel/avsmak
  • Avsky/förakt
  • Förvåning/överraskning
  • Glädje/kärlek
  • Ilska
  • Ledsen/sorg
  • Nyfikenhet/intresse
  • Rädsla/oro
  • Skam
Alla våra känslor, alla 34 000 finns där för att skydda och hjälp oss, både i glädje och sorg, i oro och nyfikenhet. Men känslor kan upplevas som komplicerade till och med skrämmande och då kan det kortsiktigt kännas som en enkel väg att bara förtränga dem.

Men om vi ska kunna leda oss själva sunt och våra medarbetare konstruktivt behöver vi på bästa sätt kunna hantera våra egna känslor. Förstå varför vi känner och reagerar som vi gör i olika situationer.

 

Genom att lära oss att förstå och acceptera de känslor som vi känner lär vi oss också känna oss själva och får en djupare självkännedom, vi utvecklar vår självmedvetenhet. Genom att du känner till den primära känslan under dina ytliga känslor kan det hjälpa dig att förstå vad som utlöser dina reaktioner och ditt mående och ditt handlande.

När vi stannar upp och lyssnar på våra känslor utvecklar vi den känslomässiga medvetenheten för att förstå vad de säger oss, vilka våra behov är. När vi utvecklar förmågan att förstå och uttrycka våra känslor gynnas vi på många sätt. Vi kan till exempel hantera stress bättre, uttrycka oss och kommunicera med andra på ett mer nyanserat och konstruktivt sätt.

 

Ett enkelt verktyg för att börja känna sina egna känslor är att använda sig av Känslohjulet. Känslohjulet kan användas till att förstå vad du på riktigt känner. Ibland kan svaret vara överraskande, och om du inte vet vad du faktiskt känner kan det vara svårt att göra något åt det.

  

The Feelings Wheel – Känslohjulet – skapat av Dr Gloria Willcox, kan hjälpa oss att sätta ord på känslor och på så sätt hjälpa oss med vår mentala hälsa. Även om känslor ibland kan vara grumliga, svåra att förstå och till och med skrämmande finns det inga positiva eller negativa känslor. Det är enbart känslor! De finns där för att skydda och hjälpa oss. Däremot kan känslor spela oss spratt.

Ta till exempel känslan rädsla. Vi känner kanske rädsla för mörker, med vårt förstånd vet vi att själva mörkret inte är farligt. Här spelar rädslan oss ett spratt men däremot kan det hända skrämmande saker i mörkret så som i dagsljuset. Däremot skyddar vår rädsla oss i mörkret då det är svårare för oss att ha en överblick över vad som händer och sker runt oss.

 

Det finns en risk med att vi inte accepterar känslor. Att vi blir både arga och känner en skam mot oss själva för att vi har en känsla, låt oss säga att vi är besviken på en medarbetare för att hen inte har utfört en uppgift som överenskommet. Istället för att tillåta oss den känslan och att acceptera den adderar vi med en känsla av ilska mot oss själva och sedan skäms vi för att känslan uppstår hos oss.

 

Situationer medför att vi riskerar att slå på oss själva för att vi har känslor. Låt oss istället acceptera känslan som uppstår, låt oss förstå den och sedan gå vidare. Dr. Lisa Feldman Barrett pratar om att ju mer finkorniga (detaljerade) vi kan vara i att nyansera våra känslor och mer korrekt benämna dem, ju bättre kan vi möta dem.

 

Genom att använda oss av Känslohjulet kan vi bli känslorstarka.

 

Känslohjulet kan bland annat användas på följande sätt:
• Börja i den innersta cirkeln och känn efter hur de olika känslorna känns
• Välj sedan en emotion, säg Fridfull, gå vidare till den andra ringen och de sex nyanserna av fridfull.
• Hur känns avslappnad, eftertänksam, lyhörd, lugn, säker och tacksam?
• Hur skiljer dessa sig från varandra?

• Fortsätt sedan runt hjulets alla sex olika emotioner

 

Nästa gång du känner en känslovåg komma försöker du urskilja vilken nyans av Glad, Ledsen, Stark, Arg, Fridfull och Rädd som du känner.

 

Upplever du det som lätt eller svårt att nyansera och urskilja dina känslor?
Eller känns kanske som att du bara har tillgång till den innersta cirkelraden?