Den som inte utvecklas, avvecklas

 

Vilken reaktion på att jag söker en egen coach

WOW, för ett par veckor sedan bad jag om hjälp på LinkedIn. Jag frågade om tips på namn på senior företagare som också är seniora coacher, då jag själv sökte min nästa coach. Vilka reaktioner jag fick i tråden och via både mejl och PM.

 

Först blev jag överväldigad över människans förmåga att vilja hjälpa.

Tacksam för mänskligheten!

Sedan blev jag förvånad över att det fanns en förundran över att jag som coach söker en egen coach. Det var även de som tyckte att jag var modig som ställde frågan öppet på LinkedIn.

 

Modiga är vi bara när vi känner en osäkerhet och rädsla inför det vi ska göra. Och jag kände varken det ena eller andra så med andra ord var det inget modigt jag gjorde – för någon annan kan det dock betyda att samma handling skulle ha varit modig.

För mig är det en självklarhet att öppet prata om att jag har en coach eller en psykolog för den delen.

 

Det som kanske mest förbryllade mig var alla de som hörde av sig och var förundrade över att jag som coach behöver en egen coach. För mig är det en självklarhet att vi som jobbar med människor, coacher, handledare, psykologer med flera också behöver stöd för att utvecklas.

Om jag ska kunna hjälpa, stötta och coacha dig som ledare behöver jag själv coachas. Annars riskerar jag att fastna, inte komma vidare. Det blir som min mentor Christer Olsson säger, den som inte utvecklas avvecklas. Det är så sant.

 

Jag behöver utvecklas för att kunna fortsätta coacha dig och andra ledare och chefer. Och om jag själv inte kan stå för det, om jag på något sätt försöker dölja eller mörka det blir jag inte längre trovärdig.

Om du behöver en coach och jag som coach inte gör det, betyder det då att jag tror att jag står över dig? Det skulle absolut kunna tolkas så. Jag skulle alla dagar i veckan tappa min egen trovärdighet och allt jag står för. Att vara genuin är bland det viktigaste i mitt uppdrag!

 

En av de viktigaste pusselbitarna för att bli en riktigt bra chef och ledare är en förståelse för kärnan i uppgiften, självinsikt i ledarskapet. Att vara chef går hand i hand med livet självt. Det är en ständig resa där vi nog aldrig känner oss riktigt färdiga. Och tur är väl det – för utan utveckling blir det avveckling.

 

Har du, eller har du haft en coach?
Är du öppen med att du har/har haft en coach?